“Kâzım” belgeseline ödül!

–English is below–

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Dilek Kaya’nın yönetmenliğini yaptığı ve Üniversitemiz BAP kapsamında desteklenen “Kazım” başlıklı film 2018 TRT Belgesel Yarışmasında Ulusal Profesyonel Kategori T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü’nü aldı.

The film “Kazım” directed by Assoc. Prof. Dr. Dilek Kaya, Radio, Television and Cinema Department, and supported by Yaşar University Scientific Projects Support Program, has been awarded the Culture and Tourism Ministry prize in National Professional Category of 2018 TRT Documentary Awards.